Uitvergroot

.

Vergroters zijn bedoeld om kleine objecten beter te kunnen bekijken. In het deksel zit een vergrootglas.

Materiaal: glas, hout, vergrootglas, klein object
Afmetingen van de kleinste tot de grootste:
Nummer 1: diameter 7 cm, hoogte 8,7 cm
Nummer 2: diameter 10,8 cm, hoogte 11 cm
Nummer 3: diameter 11,4 cm, hoogte 12 cm
Nummer 4, 5 en 6: diameter 17,5 cm, hoogte 16,5 of 17,5 cm
Nummer 7 (met hoge houten deksel): diameter 17,5 cm, hoogte 24 cm
Nummer 8: diameter 16 cm, hoogte 24 cm